(1)
Lê, T. H. Đặc điểm lâm sàng Và thực trạng chẩn đoán Ung Thư Thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện Nay. JNS 2022, 5, 115-123.