(1)
Trần, T. H. O.; Nguyễn, T. B. T. Tình trạng Dinh dưỡng Theo Thang điểm đánh Giá chủ Quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội Trú tại Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Cam Ranh. JNS 2022, 5, 96-103.