(1)
Phạm, T. V.; Nguyễn, T. N.; Đặng, T. A. Kiến thức, thái độ Và thực hành Tiêm tĩnh mạch an toàn của Sinh Viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022. JNS 2022, 5, 13-23.