(1)
Phạm, T. S.; Lê, T. A. T. Kiến thức, thái độ Và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-Cov-2 tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Hóc Môn. JNS 2023, 6, 23-32.