(1)
Trần, T. H.; Nguyễn, T. H.; Vũ, T. T. M.; Nguyễn, T. T. N.; Trần, N. Q.; Lã, A. T.; Nguyễn, T. T. Thực trạng kiến thức Và thực hành xử Trí Trẻ sốt của Bà Mẹ Có Con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương năm 2023. JNS 2023, 6, 6-15.