(1)
Nguyễn, T. N.; Trần, K. L.; Phạm, H. T.; Hà, H. H.; Nguyễn, T. H. L. Kiến thức Và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở Trẻ Em dưới 6 tuổi của cán bộ Y Tế tuyến Xã tại Thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. JNS 2023, 6, 15-24.