(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. L. A.; Nguyễn, Đình L. Đánh Giá chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi cắt U Phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022. JNS 2023, 6, 60-66.