(1)
Hồ, P. T.; Ngô, H. H. Thay đổi kiến thức Và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường Type 2 ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang. JNS 2018, 1, 07-14.