Lại, T. T. X., Lê, T. T., Đinh, Q. B., Dương, Đình D., & Nguyễn, T. D. (2020). Nâng cao kiến thức phòng bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 125–132. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/251