Trần, T. P., Tăng, T. H., Nguyễn, T. N., & Mỵ, T. H. (2020). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 226–234. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/296