Trần, T. H., & Vũ, V. T. (2022). Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 77–86. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.385