Trần, N. Y., Trịnh, T. T., Trịnh, T. H., Vũ, T. M. H., & Nguyễn, Đức T. (2022). Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn . Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 62–71. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.443