Phạm, T. T., & Đỗ, N. H. (2022). Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt thai kỳ ngoài 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 51–61. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.452