Đỗ, T. T. D., Đỗ, N. Ánh, Hoàng, T. H., & Nguyễn, T. H. Y. (2022). Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), 42–50. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.470