Trần, T. H., Nguyễn, T. H., Vũ, T. T. M., Nguyễn, T. T. N., Trần, N. Q., Lã, A. T., & Nguyễn, T. T. (2023). Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(05), 6–15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.668