Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. L. A., & Nguyễn, Đình L. (2023). Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 60–66. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.744