Lê, T. T. H., Phạm, Q. M., & Phan, T. N. (2023). Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thắt ngực ổn định sau can thiệp động mạch vành qua da tại Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 67–75. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.746