Hồ, P. T., & Ngô, H. H. (2018). Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(2), 07–14. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87