TRẦN, T. H. P.; TRẦN, N. L.; NGÔ, T. T. D. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 55–61, 2019. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/156. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.