LÊ, T. T. H.; VŨ, V. T. Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 2, n. 3(2), p. 119–128, 2019. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/192. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.