MAI, A. Đào; ĐINH, T. P. H.; TRẦN, T. N. Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 2, n. 3(1), p. 112–118, 2019. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.