ĐÀO, T. P.; ĐẶNG, B. U.; PHẠM, T. T. Đánh giá thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 05–13, 2020. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/354. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.