TRẦN, T. H.; VŨ, V. T. Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 77–86, 2022. DOI: 10.54436/jns.2021.4.385. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/385. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.