TỐNG, T. H.; VŨ, V. Đẩu; DƯƠNG, Đình D.; NGUYỄN, T. D. Thực trạng chất lượng cuộc sống của bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 87–98, 2022. DOI: 10.54436/jns.2021.4.386. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/386. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.