DƯƠNG, T. N. M.; KHANG, T. D. Thực trạng chăm sóc, theo dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 03, p. 72–79, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.03.402. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/402. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.