TRẦN, T. H. O.; NGUYỄN, T. B. T. Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 02, p. 96–103, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.02.466. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/466. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.