ĐỖ, T. T. D.; ĐỖ, N. Ánh; HOÀNG, T. H.; NGUYỄN, T. H. Y. Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 03, p. 42–50, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.03.470. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/470. Acesso em: 28 tháng 9. 2022.