PHẠM, T. H. Thay đổi thực hành về phòng tái phát sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 . Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 03, p. 80–89, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.03.496. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/496. Acesso em: 28 tháng 9. 2022.