ĐINH, K. O.; LÊ , T. N. N.; NGUYỄN, V. H.; NGUYỄN, T. B. H. Đánh giá tình trạng lo âu và trầm cảm của các cặp vợ chồng thực hiện IVF và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city năm 2021. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 04, p. 6–12, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.04.509. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/509. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.