ĐẶNG, T. H.; TRỊNH, T. L. A. Khảo sát sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 02, p. 16–22, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.02.605. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/605. Acesso em: 28 tháng 3. 2023.