TRẦN, T. H.; NGUYỄN, T. H.; VŨ, T. T. M.; NGUYỄN, T. T. N.; TRẦN, N. Q.; LÃ, A. T.; NGUYỄN, T. T. Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 05, p. 6–15, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.05.668. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/668. Acesso em: 30 tháng 9. 2023.