NGUYỄN, T. N.; TRẦN, K. L.; PHẠM, H. T.; HÀ, H. H.; NGUYỄN, T. H. L. Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 06, p. 15–24, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.06.699. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/699. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.