NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. L. A.; NGUYỄN, Đình L. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 06, p. 60–66, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.06.744. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/744. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.