LÊ, T. T. H.; PHẠM, Q. M.; PHAN, T. N. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thắt ngực ổn định sau can thiệp động mạch vành qua da tại Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 06, p. 67–75, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.06.746. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/746. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.