HỒ, P. T.; NGÔ, H. H. Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 07–14, 2018. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.