Nguyễn, Trọng Nhân, và Văn Thành Vũ. 2019. “Thực trạng kiến thức Và thực hành về Chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường Type 2 điều trị ngoại Trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 2 (3(2):97-104. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/189.