Lê, Thị Thanh Huyền, và Văn Thành Vũ. 2019. “Thực trạng kiến thức Và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại Trú tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 2 (3(2):119-28. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/192.