Mai, Anh Đào, Thị Phương Hoa Đinh, và Thị Nhi1. Trần. 2019. “Một số yếu tố Liên Quan đến thực hành Cho Con Bú sớm Sau Sinh của Bà Mẹ Có Con dưới 6 tháng tuổi tại 4 Xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 2 (3(1):112-18. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208.