Trần, Thị Hằng, và Văn Thành Vũ. 2022. “Thay đổi kiến thức chăm sóc Trẻ Viêm phổi của Bà Mẹ Có Con dưới 2 tuổi Sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 4 (4):77-86. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.385.