Lê, Thị Hòa. 2022. “Đặc điểm lâm sàng Và thực trạng chẩn đoán Ung Thư Thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện Nay”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 5 (02):115-23. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.445.