Đỗ, Thị Thùy Dung, Ngọc Ánh Đỗ, Thị Hòa Hoàng, và Thị Hồng Yến Nguyễn. 2022. “Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân Viêm Sinh dục đến khám Và điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 5 (03):42-50. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.470.