Trần, Thị Hồng, Thị Huyền Nguyễn, Thị Tuyết Mai Vũ, Thị Thanh Nhàn Nguyễn, Ngọc Quỳnh Trần, Anh Tùng Lã, và Thanh Tùng Nguyễn. 2023. “Thực trạng kiến thức Và thực hành xử Trí Trẻ sốt của Bà Mẹ Có Con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương năm 2023”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (05):6-15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.668.