Hồ, Phương Thúy, và Huy Hoàng Ngô. 2018. “Thay đổi kiến thức Và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường Type 2 ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 1 (2):07-14. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87.