Trần, T. H. P., Trần, N. L. và Ngô, T. T. D. (2019) “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2018”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), tr 55–61. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/156 (Truy cập: 4 Tháng Chạp 2023).