Vũ, N. A., Phạm, T. T. H., Nguyễn, T. T. D., Đỗ, T. T. M., Vũ, T. Én và Bùi, C. A. M. (2020) “Thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng viên tại các Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), tr 97–106. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/248 (Truy cập: 28 Tháng Ba 2023).