Hồ, P. T. (2021) “Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), tr 28–39. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/323 (Truy cập: 27 Tháng Giêng 2023).