Trần, T. H. và Vũ, V. T. (2022) “Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), tr 77–86. doi: 10.54436/jns.2021.4.385.