Hồ, T. L. V., Võ , T. H. C., Nguyễn, T. K. N., Hoàng, T. L. A., Trần, T. H. và Trần, T. K. T. (2022) “Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), tr 49–60. doi: 10.54436/jns.2022.02.414.