Trần, N. Y., Trịnh, T. T., Trịnh, T. H., Vũ, T. M. H. và Nguyễn, Đức T. (2022) “Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn ”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), tr 62–71. doi: 10.54436/jns.2022.03.443.