Đỗ, T. T. D., Đỗ, N. Ánh, Hoàng, T. H. và Nguyễn, T. H. Y. (2022) “Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), tr 42–50. doi: 10.54436/jns.2022.03.470.